Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska
Strona główna » Z Regionu

08-02-2018

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. eromskiego

Urzd Gminy i Miasta Gryfw lski  uprzejmie informuje, i z dniem  14 lutego 2018 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego na  ul. eromskiego w Gryfowie lskim z dwukierunkowej na jednokierunkow zgodnie z zatwierdzonym projektem staej organizacji ruchu przez Starost Lwweckiego (zarzdzajcy ruchem na drogach gminnych).
Mamy nadziej, e wprowadzenie tej zmiany poprawi pynno i bezpieczestwo w ruchu drogowym na tej ulicy.
   
  
   
Arkadiusz Klask – Inspektor ds. drogownictwa
Urzd Gminy i Miasta w Gryfowie lskim

Urzd Gminy i Miasta Gryfw lski  uprzejmie informuje, i z dniem  14 lutego 2018 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego na ul. eromskiego w Gryfowie lskim z dwukierunkowej na jednokierunkow zgodnie z zatwierdzonym projektem staej organizacji ruchu przez Starost Lwweckiego (zarzdzajcy ruchem na drogach gminnych). Mamy nadziej, e wprowadzenie tej zmiany poprawi pynno i bezpieczestwo w ruchu drogowym na tej ulicy.

Arkadiusz Klask

Inspektor ds. drogownictwa

Urzd Gminy i Miasta w Gryfowie lskim

 


Galerie

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. eromskiego

Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: