Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Konsultacje

06-04-2017

Warsztat wydobywczy

Dnia 30 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Ubocza, w ramach konsultacji społecznych do planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między innymi dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze.

Z uwagi na charakter terenu objętego planem oraz jego gospodarcze znaczenie dla gminy, w ramach konsultacji społecznych przeprowadzono dyskusję o przyszłym zagospodarowaniu analizowanego terenu z przedsiębiorcami, którzy działają na tym obszarze.

Celem spotkania było poznanie opinii przedsiębiorców związanych z terenem Ubocza na temat: funkcji terenu, układu drogowego oraz sąsiedztwa funkcji na przedmiotowym obszarze (objętym procedurą planistyczną), a także zebranie propozycji możliwych rozwiązań projektowych.

Wszelkie uwagi zgłoszone podczas spotkania stanowią głos w procesie konsultacji społecznych do planu miejscowego.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w warsztacie.

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: