Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Wschodnia część miasta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny A


  1. Uchwała nr. XLI/152/05 z dnia 25 stycznia 2005 r.
  2. Duża mapa część wschodnia  (6MB)


  1. Uchwała nr. XXIII/115/12 z dnia 30 października 2012 r.
  2.  Obszar1 rysunek1 (48 MB)
  3. Obszar1 rysunek2 (6,7 MB)

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: