Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Wschodnia część miasta

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar planistyczny A


  1. Uchwała nr. XLI/152/05 z dnia 25 stycznia 2005 r.
  2. Duża mapa część wschodnia  (6MB)


  1. Uchwała nr. XXIII/115/12 z dnia 30 października 2012 r.
  2.  Obszar1 rysunek1 (48 MB)
  3. Obszar1 rysunek2 (6,7 MB)

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: