Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaWydział Finansowy - WF

Do zadań Wydziału Finansowego należy m.in. wykonywanie i koordynowanie czynności związanych z opracowaniem projektów budżetu gminy oraz jego realizacją, prowadzenie ewidencji podatników i gromadzenie deklaracji podatkowych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym. Więcej informacji w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


KASA CZYNNA:

Poniedziałek 8:00 -16:00

Wtorek-Czwartek 8:00 - 13:00

Piatek 8:00 -12:00

Przerwa codziennie w godzinach: 9:00 - 10:00PRACOWNICY WYDZIAŁU:

 • Adamska Renata - Inspektor ds. podatków
  Telefon: (75) 78 11 258, pok. 15 (II piętro)
  email: podatki@gryfow.pl
 • Gandurska Danuta - Podinspektor ds. finansowych - Kasjer
  Telefon: (75) 78 11 254, pok. 3 (parter)
 • Kurec Marek -Skarbnik Gminy Gryfów Śląski
 • Telefon: (75) 78 11 262, pok. 12 (II piętro) 
 • email: skarbnik@gryfow.pl
 • Misiak Renata - Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń społecznych i BHP
  Telefon: (75) 78 13 553, pok. 14 (II piętro)
  email: finanse@gryfow.pl
 • Owoc Paulina - Podinspektor ds. podatków i opłat
  Telefon: (75) 78 11 258, pok. 15 (II piętro)
  email: podatki@gryfow.pl
 • Adriana Kosmala-Fabiś - Młodszy referent ds. podatków i opłat
  Telefon: (75) 78 11 258, pok. 15 (II piętro)
  email: podatki@gryfow.pl
 • Śliwińska Anna - Główna księgowa
  Telefon: (75) 78 11 253, pok. 6 B (I piętro)
  email: a.sliwinska@gryfow.pl
 • Anna Jezierska - Młodszy referent ds. księgowości budżetowej
  Telefon: (75) 78 11 253, pok. 6B (I piętro)
  email: a.jezierska@gryfow.pl
 • Beata Juchim - Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Telefon: (75) 78 11 258, pok. 6B (I piętro)
  email:  b.juchim@gryfow.pl

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: