Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaWydział Organizacyjny - WO

Do zadań Wydziału należy m.in. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i jej komisji, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, przechowywanie protokołów z jej posiedzeń i uchwał, obsługa sekretariatu, prowadzenie i udostępnienie obywatelom zbioru przepisów prawnych, kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną i ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.


PRACOWNICY WYDZIAŁU:

 • Bielak Grzegorz - Inspektor ds. informatyzacji i BIP 
  Telefon: (75) 78 11 267, pok. 3 (parter)
  email: informatyk@gryfow.pl
 • Grodecka Urszula - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności
  Telefon: (75) 78 11 275, pok. 2 (parter)
  email: ewidencja_ludnosci@gryfow.pl
 • Jóźwiak Stanisław - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
  Telefon: (75) 78 11 417, pok. 1 (parter)
  email: o.cywilna@gryfow.pl
 • Jóźwiak Teresa - Robotnik Gospodarczy – sprzątaczka
 • Kozdęba Jolanta - Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
  Telefon: (75) 78 13 342, pok. 17 (II piętro)
  email: biuro_rady@gryfow.pl
 • Muszka Agnieszka - Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy
  Telefon: (75) 78 12 944, Rynek 33 (CIT)
  email: it@gryfow.pl
 • Lis Anna - Inspektor ds. kancelaryjno – organizacyjnych
  Telefon: (75) 78 13 552, pok. 9 (I piętro)
  email: sekretariat@gryfow.pl
 • Marzena Szuflicka - podinspektor ds. infrastruktury społecznej
  Telefon: (75) 78 11 260, pok. 14 (II piętro)
  email: oswiata@gryfow.pl
 • Zawisza Ewa - Robotnik gospodarczy
 • Andrzejczak Jerzy - Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 • Telefon: (75) 78 11 263, pok. 11 (II piętro)
  email: sekretarz@gryfow.pl
 • Paweł Cerkanowicz - Pomoc administracyjna  
  Telefon: (75) 78 11 267, pok. 3 (parter)
  email:  p.cerkanowicz@gryfow.pl
 • Magdalena Pigłowska - Młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 
  Telefon: (75) 78 11 275, pok. 2 (parter)
  email: ewidencja_ludnosci@gryfow.pl

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: