Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaWydział Techniczny - WT

Główne zadania wydziału:

 1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,
 2. wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa komunalnego,
 3. sprawowanie nadzoru nad zabytkami nieruchomymi znajdującymi sie na terenie gminy,
 4. wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska,
 5. organizacja i nadzór nad cmentarzami komunalnymi, targowiskami i parkingami miejskimi,
 6. prowadzenie spraw lokalowych, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w gminie,
 7. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
 8. prowadzenie promocji gospodarczej gminy,
 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 10. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia, 
 11. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Więcej informacji zawiera Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 

PRACOWNICY WYDZIAŁU:

 • Buca Celina - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  Telefon: (75) 78 12 954, pok. 10 B (I piętro)
  email: nieruchomosci@gryfow.pl
 • Kordalska Paulina - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Telefon: (075) 78 11 267, pok. 3 (parter)
  email: p.graczyk@gryfow.pl
 • Majchrowski Dariusz - Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
  Telefon: (75) 78 11 257, pok. 16A (II piętro)
  email: ue@gryfow.pl
 • Nowak Magdalena - Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
  Telefon: (75) 78 11 267, pok. 3 (parter)
  email: m.nowak@gryfow.pl
 • Cichońska Sylwia - Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Telefon: (75) 78 11 266, pok. 10 B (I piętro)
  email: grunty@gryfow.pl
 • Olszówka Agnieszka -Młodszy referent ds. gospodarki odpadami
  Telefon: (75) 78 12 952, pok. 3 (parter)
  email: a.olszowka@gryfow.pl
 • Olszówka Rafał -Referent ds. inwestycji i infrastruktury
  Telefon: (75) 78 11 256, pok. 16B (II piętro)
  email: r.olszowka@gryfow.pl
 • Stępińska Jadwiga - Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i pomocy materialnej dla uczniów
  Telefon: (75) 78 12 011, pok. 10 A  (I piętro)
  email: j.stepinska@gryfow.pl
 • Aleksandra Serdakowska - Ref. ds. gospodarki przestrzennej
  Telefon: (75) 78 11 256, pok. 16 B (II piętro)
  email: gospodarka@gryfow.pl
 • Tartak Andrzej - Zastępca Burmistrza
  Telefon: (75) 78 13 553, pok. 13 (II piętro)
  email: zamowienia_pub@gryfow.pl
 • Wojciechowska Justyna - Młodszy referent ds. drogownictwa
  Telefon: (75) 78 11 257, pok. 16 A  (II piętro)
  email: drogi@gryfow.pl
 • Wrona Bogdan
  Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa
  Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa
  Telefon: (75) 78 11 256, pok. 16 B (II piętro)
  email: budownictwo@gryfow.pl
 • Siemek Michał - Referent ds. zamówień publicznych 
  Telefon: (75) 78 11 257, pok. 16 A  (II piętro)

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: