Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Wykaz organizacji pozarządowych


Stowarzyszenie "AWANTURA"
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Stowarzyszenia Mariusz Dragan
tel. 607 745 864
e-mail: awantura@gryfow.info , biuro@silaprzebicia.pl , agent.wojciechowski@gmail.com
www: www.awantura.org
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
Przewodniczący - Stefan Ferenc
tel. (75) 78 13 845
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Kolejowa 33A, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Zarządu Koła Miejsko-Gminnego - Marian Sieradzki
tel. (75) 78 12 900
Związek SYBIRAKÓW
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Zarządu Koła - Elwira Urbańska
tel. (75) 78 13 816
Polski Związek Niewidomych
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
Przewodnicząca Zarządu Koła - Janusz Gałucha
tel. 508  418  773
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Koła - Krzysztof Guzy 
tel: 509 828 472
Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1,
59-620 Gryfów Śląski
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego - Stanisław Dasiak
tel (75) 78 12 662 , 669 835 570
e-mail : juniorx22@wp.pl
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
"Zawisza"FSE Hufiec Gryfowski 
pl. Kościelny 9,59-620 Gryfów Śląski
Hufcowa - Ewelina Szandała, Barbara Herdzik, Dorota Herdzik
tel. (75) 78 11 399, 228 223 229
e-mail: hobok@skauci-europy.pl
 
Stowarzyszenie Siedemnastka Izerska
Prezes Stowarzyszenia - Bożena Mulik
Ubocze 300,, 59-620 Gryfów Śląski
tel: (75) 75 25 752
email: doradca@igdpartnerstwoizerskie.pl
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego
Prezes - Iwona Jarosz
ul. Kolejowa 44 , 59-620 Gryfów Śląski
tel. (75) 78 13 603
e-mail: tmgtwa@gmail.com
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny 
Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Czajewicz 
Rząsiny 94, 59-620 Gryfów Śląski
tel. (75) 78 44 185, 604 998 403
e-mail: witold.mikos@neostrada.pl, sprzasiny@gmail.com, tadeuszdeptula@gmail.com, asczajewicz@o2.pl
Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki 
Proszówka 70, 59-620 Gryfów Śl.
Prezes Stowarzyszenia Agnieszka August 
Adrian Karpowicz 
Anna Zawisza-Paliwoda
tel. 501 306 950, 500 101 651, 692 512 771
e-mail: adriana332@op.pl, a-zawisza@o2.pl
Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w Lwówku Śląskim
al. Wojska Polskiego 1B 59-600 Lwówek Śl.
Prezes Halina Urbańska, Kierownik Krystyna Kośna, Julia Dżugaj
tel: (75) 78 25 977 , 667 121 897
Ludowe Zespoły Sportowe
ul. Kolejowa 33a , 59-620 Gryfów Śl.
Prezes- Paweł Mizgier
tel. 695 687 853
e-mail: rglzs_gryf@tlen.pl
Gminny Szkolny Związek Sportowy
ul. Uczniowska 11, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes- Krzysztof Babiak, Sekretarz Waldemar Pasternak
tel. 603 208 733, 607 978 300
e-mail: szs_gryfow@op.pl
www.republika.pl/szsgryfow
Gryfowski Klub Sportowy GRYF
ul. Jeleniogórska 7a , 59-620 Gryfów Śl.
Prezes GKS Andrzej Baderman
tel. 500 266 641
e-mail: b.cybulski@gryfow.pl
Uczniowski Klub Sportowy ATLETA
Rząsiny 94, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Paweł Kaczmar
tel. 604 662 027
e-mail: atletarzasiny@o2.pl
Uczniowski Klub Sportowy ZSOiZ
ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Wojciech Matusewicz
tel. (75) 78 13 454
e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”
ul. Akacjowa 15A/13, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes- Krzysztof Gajewski
tel. 507 828 309
e-mail: eski10@interia.pl
Polski Zawiązek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy Ogrody „Na Horyzoncie”
oś. Horyzont, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes- Arkadiusz Cichoń
tel. 669 775 771
e-mail: arkadiuszcichon@wp.pl
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy „Sielanka”
ul. Floriańska, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes- Elżbieta Gonczar
tel. 663 374 329
Polski Związek Hodowców Gołębi Sekcja w Gryfowie Śl.
Ubocze- byłe FMF „Ubocz” , 59-620 Gryfów Śląski
Prezes- Andrzej Sieradzki
tel. 533 588 548
Stowarzyszenie HOMO VIATOR
ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Stowarzyszenia Iwona Grzelczak
tel. 665 780 926
e-mail: anovig@o2.pl
Stowarzyszenie Klub Seniora
Rząsiny 11, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Dorota Proracka
tel. 661 096 012
e-mail: dorota.proracka@o2.pl
Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne
ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes- Jan Wysopal, Kazimierz Luchowski
tel. 883 090 329
e-mail: wyspojan@op.pl
Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów Śląski
do korespondencji ul. Floriańska 2, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Uczniowska 5/4 Gryfów Śl.
Prezes Krzysztof Król, naczelnik Jacek Mazur 
tel. 667 560 393, 605 442 593
e-mail: o.cywilna@gryfow.pl
Ochotnicza Straż Pożarna Krzewie Wielkie
do korespondencji Krzewie Wielkie 16 , 59-620 Gryfów Śl.
Prezes Jan Jagiełło, naczelnik Piotr Jagiełło
tel. (75) 78 14 123, 691 111 604
Ochotnicza Straż Pożarna Młyńsko
Do korespondencji Młyńsko 53, 59-620 Gryfów Śląski,Młyńsko 38 Gryfów Śląski
Prezes  Jan Kubiszyn, naczelnik Andrzej Okulowski
tel. (75) 78 14 626, 895 278 212
Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka
do korespondencji Proszówka 69, 59-620 Gryfów Śląski, Proszówka 30 Gryfów Śląski
Prezes  Jan August, naczelnik Leszek Wróblewski
tel. 880 844 979, 508 526 428
Ochotnicza Straż Pożarna Rząsiny
do korespondencji Rząsiny 112, 59-620 Gryfów Śląski, Rząsiny 65 Gryfów Śląski
Prezes Andrzej Midek,naczelnik Roman Jóźwiak
tel. (75) 78441989, (75) 78 44 112
Ochotnicza Straż Pożarna Ubocze
do korespondencji Ubocze 151, 59-620 Gryfów Śląski, Ubocze 154 Gryfów Śląski
Prezes Ryszard Karaczun, naczelnik Szczepan Herdzik
tel. 783 851 403, (75) 78 13 021
Ochotnicza Straż Pożarna Wolbromów
do korespondencji Wolbromów 7, 59-620 Gryfów Śląski
Prezes Marek Kumoś, naczelnik Eugeniusz Kumoś
tel. 723 858 607, 669 066 315
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. M.B. Ostrobramskiej
Rząsiny 99
ks. Krzysztof Żmigrodzki
tel. (75) 78 44 086
www.parafia.rzasiny.pl

Stowarzyszenie "AWANTURA"Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Stowarzyszenia Mariusz Dragan tel. 607 745 864
e-mail: awantura@gryfow.info , biuro@silaprzebicia.pl , agent.wojciechowski@gmail.comwww: www.awantura.orgZwiązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Przewodniczący - Stefan Ferenc tel. (75) 78 13 845
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ul. Kolejowa 33A, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Zarządu Koła Miejsko-Gminnego - Marian Sieradzki tel. (75) 78 12 900
Związek SYBIRAKÓW ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Zarządu Koła - Elwira Urbańska tel. (75) 78 13 816


Polski Związek Niewidomych ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Przewodnicząca Zarządu Koła - Janusz Gałucha tel. 508  418  773Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Koła - Krzysztof Guzy tel: 509 828 472


Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Rynek 1,59-620 Gryfów Śląski Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego - Stanisław Dasiak tel (75) 78 12 662 , 669 835 570 e-mail : juniorx22@wp.pl


Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego"Zawisza"FSE Hufiec Gryfowski pl. Kościelny 9,59-620 Gryfów Śląski Hufcowa - Ewelina Szandała, Barbara Herdzik, Dorota Herdzik tel. (75) 78 11 399, 228 223 229 e-mail: hobok@skauci-europy.pl
 
Stowarzyszenie Siedemnastka Izerska Prezes Stowarzyszenia - Bożena Mulik Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel: (75) 75 25 752 email: doradca@igdpartnerstwoizerskie.plTowarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego Prezes - Iwona Jaroszul, Kolejowa 44 , 59-620 Gryfów Śląski tel. (75) 78 13 603 e-mail: tmgtwa@gmail.com


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny Prezes Stowarzyszenia – Stanisław Czajewicz Rząsiny 94, 59-620 Gryfów Śląski tel. (75) 78 44 185, 604 998 403 e-mail: witold.mikos@neostrada.pl, sprzasiny@gmail.com, tadeuszdeptula@gmail.com, asczajewicz@o2.pl


Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki Proszówka 70, 59-620 Gryfów Śl.,Prezes Stowarzyszenia Agnieszka August tel. 501 306 950, Adriana Karpowicz tel. 500 101 651, Anna Zawisza-Paliwoda tel. 692 512 771 e-mail: adriana332@op.pl, a-zawisza@o2.pl
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lwówku Śląskimal. Wojska Polskiego 1B 59-600 Lwówek Śl. Prezes Halina Urbańska, Kierownik Krystyna Kośna, Julia Dżugajtel tel. (75) 78 25 977 , 667 121 897


Ludowe Zespoły Sportowe ul. Kolejowa 33a , 59-620 Gryfów Śl. Prezes- Paweł Mizgier tel. 695 687 853 e-mail: rglzs_gryf@tlen.pl


Gminny Szkolny Związek Sportowy ul. Uczniowska 11, 59-620 Gryfów Śląski, Prezes- Krzysztof Babiak tel. 603 208 733, Sekretarz Waldemar Pasternak tel. 607 978 300 e-mail: szs_gryfow@op.plwww.republika.pl/szsgryfowGryfowski Klub Sportowy GRYF ul. Jeleniogórska 7a , 59-620 Gryfów Śl. Prezes GKS Andrzej Baderman tel. 500 266 641 e-mail: b.cybulski@gryfow.pl


Uczniowski Klub Sportowy ATLETA Rząsiny 94, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Paweł Kaczmar tel. 604 662 027  e-mail: atletarzasiny@o2.plUczniowski Klub Sportowy ZSOiZ ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Wojciech Matusewicz tel. (75) 78 13 454 e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl


Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”ul. Akacjowa 15A/13, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Krzysztof Gajewski tel. 507 828 309 e-mail: eski10@interia.pl


Polski Zawiązek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy Ogrody „Na Horyzoncie”oś. Horyzont, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Arkadiusz Cichoń tel. 669 775 771 e-mail: arkadiuszcichon@wp.pl


Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Legnicy „Sielanka”ul. Floriańska, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Elżbieta Gonczar tel. 663 374 329


Polski Związek Hodowców Gołębi Sekcja w Gryfowie Śl.Ubocze- byłe FMF „Ubocz” , 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Andrzej Sieradzki tel. 533 588 548


Stowarzyszenie HOMO VIATORul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Stowarzyszenia Iwona Grzelczak tel. 665 780 926 e-mail: anovig@o2.pl


Stowarzyszenie Klub Seniora Rząsiny 11, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Dorota Proracka tel. 661 096 012 e-mail: dorota.proracka@o2.plGryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski Prezes- Jan Wysopal, Kazimierz Luchowski tel. 883 090 329 e-mail: wyspojan@op.pl


Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów Śląskido korespondencji ul. Floriańska 2, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Uczniowska 5/4 Gryfów Śl. Prezes Krzysztof Król tel.667 560 393 , naczelnik Jacek Mazur tel. 605 442 593 

e-mail: o.cywilna@gryfow.plOchotnicza Straż Pożarna Krzewie Wielkie do korespondencji Krzewie Wielkie 16 , 59-620 Gryfów Śl. Prezes Jan Jagiełło, naczelnik Piotr Jagiełło tel. (75) 78 14 123, 691 111 604


Ochotnicza Straż Pożarna Młyńsko do korespondencji Prezes  Jan Kubiszyn Młyńsko 53 59-620 Gryfów Śląski, naczelnik Andrzej Okulowski Młyńsko 38 Gryfów Śląski tel. (75) 78 14 626, 895 278 212Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka do korespondencji   Proszówka 30 Gryfów Śląski Prezes  Jan August Proszówka 69 59-620 Gryfów Śląski, naczelnik Leszek Wróblewski Proszówka 30 Gryfów Śląski tel. 880 844 979, 508 526 428Ochotnicza Straż Pożarna Rząsiny do korespondencji Prezes Andrzej Midek Rząsiny 112, 59-620 Gryfów Śląski,naczelnik Roman Jóźwiak Rząsiny 65 59-620 Gryfów Śląski  tel. (75) 78441989, (75) 78 44 112Ochotnicza Straż Pożarna Ubocze do korespondencji Prezes Ryszard Karaczun Ubocze 151, 59-620 Gryfów Śląski, naczelnik Szczepan Herdzik Ubocze 154 Gryfów Śląski tel. 783 851 403, (75) 78 13 021Ochotnicza Straż Pożarna Wolbromów do korespondencji Wolbromów 7, 59-620 Gryfów Śląski Prezes Marek Kumoś, naczelnik Eugeniusz Kumoś tel. 723 858 607, 669 066 315


Parafia Rzymsko-Katolicka pw. M.B. Ostrobramskiej Rząsiny 99 ks. Krzysztof Żmigrodzki tel. (75) 78 44 086 www.parafia.rzasiny.pl


Stowarzyszenie" Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej", ul. Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski              www.przyjacielsp.org, e-mail: biuro@przyjacielsp.org, kontakt:512 440 031, 694 935 859


Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzewie Wielkie "Krzew", Krzewie Wielkie 83, 59-620 Gryfów Śląski, kontakt:tel. 723 879 983  

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: