Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska
Strona główna » Sport

19-06-2017

Wyścig MTB o Puchar Św. Anny z Proszówki

Wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas, popularyzacja sportu kolarskiego, promocja Gminy Gryfów Śląski oraz popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu to główne cele IX Wyścigu MTB pod Górę o Puchar Św. Anny z Proszówki, który już w najbliższą niedzielę 25 czerwca 2017 roku wystartuje z gryfowskiego rynku.

ZAPRASZAMY

 

REGULAMIN IX WYŚCIG  MTB POD GÓRĘ  O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS GRYFÓW ŚLĄSKI - PROSZÓWKA 25 CZERWIEC 2017 r.


I.  Cel wyścigu
- wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas 
- popularyzacja sportu kolarskiego
- promocja Gminy Gryfów Śląski
- popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu
   
II. Organizator
- Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
- Rada Sołecka Proszówki
- Urząd Gminy Gryfów Śląski
   
III. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego  punktowany do CHALLENGE DZKol 

IV. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii (młodzik, junior mł., junior, senior  i masters) kobiet i mężczyzn.
Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje indywidualną DZKol, lub klubu z terenu Dolnego Śląska.
   
V. Biuro wyścigu
Biuro zawodów: Gryfów Śląski( Ratusz)
Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9.30 w biurze wyścigu    
09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig odbędzie się w dniu 25.06.2017 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec - Proszówka
start godz. 10.00  Gryfów Śląski Rynek  
meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
-  jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach
W dniu 25.06.2017 r. (niedziela)  Dystans 11,5 km.  Start zawodników co 1 min.
Zakończenie  około  godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :

  • Młodzik/czka: 13 - 14  lat, rocznik 2004-2003
  • Junior/ka mł.: 15 - 16 lat, rocznik 2002-2001
  • Junior/ka: 17 - 18  lat, rocznik 2000-1999
  • Senior/ka: 19 - lat, rocznik 1998 i starszy/a
  • Masters K30+: 30 - lat, rocznik 1987 i starsza
  • I Masters: 30 - 39 lat, rocznik 1987-1978
  • II Masters: 40 – 49 lat, rocznik 1977-1968
  • III Masters: 50 lat - rocznik 1967 i starszy

Startujący winni posiadać: pełny kask, sprawny technicznie rower górski z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci  którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę  rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

VIII Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

IX. Finansowanie:
Opłaty startowe dla niezrzeszonych:
Młodzik/młodziczka /13 –14 lat/, junior młodszy/juniorka młodsza /15 –16 lat/ nie płacą.
Junior/juniorka /17 –18 lat/ - 5,00 zł
Seniorka - 10,00 zł
Senior - 10,00 zł
I, II, III Masters, i Masters /K30+/ - 10,00 zł
Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Nagrody:
Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja  i niezrzeszeni.
Dyplomy i medale Mistrzostw Dolnego Śląska - licencja I do III   miejsca -  patrz punkt IV.
Niezrzeszeni - I do III miejsca otrzymują dyplomy i medale IX Wyścigu MTB Pod Górę o Puchar Św. Anny z Proszówki.
Nagrody rzeczowe - I do III miejsca dla najszybszych zawodników.
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca.
Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek
 
XI. Postanowienia Końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.
Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej  Góry tel. Kom. 607 495 737 
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Biuro Zawodów:  Adriana Karpowicz  tel. 500 101 651, Anna Zawisza-Paliwoda 692 512 771

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: