Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnolskaStrona główna » Gospodarka odpadami

18-02-2015

Wystawka odpadw

Uprzejmie informujmy, e na terenie naszego miasta odbdzie si nieodpatna akcja zbierania zbdnych przedmiotw i sprztu z gospodarstw domowych ( sprzt gospodarstwa domowego, meble itp.).

Szczegy na plakacie

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: