Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Gospodarka odpadami

20-03-2017

Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.


Uprzejmie informujmy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). 
Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.  Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane !
Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.
Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji !
Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów .

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Do pobrania

 


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: