Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Gospodarka odpadami

16-03-2015

Wystawka w sołectwach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski Uprzejmie informuję, że na terenie naszych sołectw  odbędzie się akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  ( sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).

 

Planowane  terminy i miejsca planowanych  wystawek :

1. Krzewie Wielkie w dniach  od 16-17 marca 2015 r.
  1) przy świetlicy
  2) przy byłej szkole
2. Młyńsko w dniach od 16-17 marca 2015 r.
  1) łąka koło P. Łukasika
  2) łąka obok kościoła
3.Rząsiny w dniach od 18-19 marca 2015 r.
  1) przy świetlicy wiejskiej
  2) plac  przy drodze prowadzącej do Wolbromowa  
4.Ubocze w dniach od 18-19 marca 2015 r.
  1) obok świetlicy  wiejskiej
  2) plac u P. Sarzyńskiej ( była świetlica pod kasztanami)
  3) plac koło firmy P. Orłowskich (BUMAX).
5. Proszówka w dniach  od 20-21 marca 2015 r.
  1) przy remizie strażackiej
  2) plac przy zamku „GRYF”
6. Wieża w dniach od 20-21 marca 2015 r.
  1) przy krzyżu
  2) teren byłej remizy strażackiej
7. Wolbromów w dniach od 20-21 marca 2015 r.
  1)przy remizie strażackiej
  2) przy boisku .

Wywozem nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.

Odpady pozostawione po wyznaczonym terminie nie będą odbierane !

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanym terminie wrzucajcie je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów.

Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
/-/ Olgierd Poniźnik

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: