Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Zakład Budżetowy

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Adres: ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski

Telefony: (75) 78 13 484

Tel/Fax: (75) 78 13 412

Dyrektor: Małgorzata Uhornicka

Email: sekretariat@zbgkim.gryfow.pl


Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 15:00


Informacje:

W skład ZBGKiM wchodzą na prawach wydziałów trzy wyodrębnione organizacyjnie zakłady, znajdujące się na terenie gminy Gryfów Śl. :

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – ul. Kolejowa 42 
    tel. (75) 78 13 484
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Kolejowa 42
    tel. (75) 78 13 484
  3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – ul. Jeleniogórska 6
    tel. (75) 78 13 413


Zakład działając zgodnie ze statutem świadczy usługi komunalne, zarządza w imieniu gminy komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzi gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Gminie. Oprócz usług statutowych wykonuje on również dodatkowe, odpłatne usługi remontowe , transportowe itp.
Kasa czynna w godz. 11:00 – 13:00.fot.Paweł Rubaj

Galerie

Zakład Budżetowy

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ostrzezenia pogodowe Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: