Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Strona główna » Aktualności

14-12-2018

Zaproszenie do wypełnienia ankiet

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie  zaprasza

do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy

świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji

projektów w okresie 2016-2018.

 

Dzień dobry

Prosimy Wnioskodawców oraz  osoby, które korzystały z doradztwa w biurze

Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie o wypełnienie ankiety.

 

Badanie  realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność zgodnie z Planem Komunikacji na rok

2018.

 

Link do ankiety:

https://goo.gl/forms/YekS0irkIHcj3Hj23

 

(Ankiety w formie papierowej dostępne są w biurze LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski)

 

Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: