Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej DolnośląskaStrona główna » Z Regionu

11-05-2017

ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w projekcie TRAILS

Uczniowie naszej szkoły oraz współpracujący z nami przedsiębiorcy będą uczestniczyć w projekcie TRAILS współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

 


Partnerami projektu są:
- Technische Universität Dresden / WISSENSARCHITEKTUR. Laboratory of Knowledgle Architecture
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Dział Innowacji i Konkurencyjności
- Politechnika Wrocławska / Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług jest nowatorską formą projektu, która oferuje szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia, kreatywności oraz przedsiębiorczości. 
TRAILS stawia sobie za cel rozszerzenie istniejących programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprzez ofertę innowacyjnych treningów i usług dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Przez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stwarza młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego, zwiększa szansę na ciekawą pracę i interesujące projekty, a tym samym zmniejszenie migracji i obniżenie stopy bezrobocia. Ma na celu ścisłą, ukierunkowaną na innowacyjność współpracę między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, dzięki której doskonalenie zawodowe będzie dostosowane do potrzeb rynku. 
Warsztaty dla uczniów, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące prowadzone w tzw. mobilnych laboratoriach, które przyjadą do naszej szkoły, wyposażonych w niezbędny sprzęt np. drukarki 3D, okulary wirtualnej rzeczywistości itp.; odbywać się będą poprzez cykl treningów z zakresu umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych, jak również umożliwią uczniom uzyskać kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych.
Uczniowie uzyskają dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych prototypów i demonstrantów. Zdobędą wiedzę na temat szybkiego tworzenia prototypów produktów (rapid prototyping), metody która jest wykorzystywana w wielu firmach.
Młodzież otrzyma wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę oraz podstawową wiedzę na temat tworzenia modeli biznesowych. 
Uczniowie i przedsiębiorcy będą mieli możliwość uczyć się pod nadzorem trenerów innowacyjnych nowoczesnych metod pracy i sposobów prezentacji swoich pomysłów. Znajomość tych nowych stylów pracy i prezentacji przygotuje ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości.
 
Na warsztatach sieciujących uczniowie zaprezentują wyniki swoich prac z możliwością zapoznania się z profilami i działalnością oraz nawiązania kontaktu z przedstawicielami firm regionalnych.
Zgodnie z celem programu: "Pogłębianie współpracy i pokonywanie barier rozwojowych w strefie przygranicznej" projekt ma przyczynić się do długofalowego, transgranicznego rozwoju gospodarki Saksonii i Dolnego Śląska.

Partnerami projektu są:

- Technische Universität Dresden / WISSENSARCHITEKTUR. Laboratory of Knowledgle Architecture

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Dział Innowacji i Konkurencyjności

- Politechnika Wrocławska / Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych.


TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług jest nowatorską formą projektu, która oferuje szkolenia w zakresie innowacyjnego myślenia, kreatywności oraz przedsiębiorczości. 
TRAILS stawia sobie za cel rozszerzenie istniejących programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprzez ofertę innowacyjnych treningów i usług dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stwarza młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego, zwiększa szansę na ciekawą pracę i interesujące projekty, a tym samym zmniejszenie migracji i obniżenie stopy bezrobocia. Ma na celu ścisłą, ukierunkowaną na innowacyjność współpracę między instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami, dzięki której doskonalenie zawodowe będzie dostosowane do potrzeb rynku. 
Warsztaty dla uczniów, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące prowadzone w tzw. mobilnych laboratoriach, które przyjadą do naszej szkoły, wyposażonych w niezbędny sprzęt np. drukarki 3D, okulary wirtualnej rzeczywistości itp.; odbywać się będą poprzez cykl treningów z zakresu umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych, jak również umożliwią uczniom uzyskać kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych.
Uczniowie uzyskają dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych prototypów i demonstrantów. Zdobędą wiedzę na temat szybkiego tworzenia prototypów produktów (rapid prototyping), metody która jest wykorzystywana w wielu firmach.
Młodzież otrzyma wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę oraz podstawową wiedzę na temat tworzenia modeli biznesowych. 
Uczniowie i przedsiębiorcy będą mieli możliwość uczyć się pod nadzorem trenerów innowacyjnych nowoczesnych metod pracy i sposobów prezentacji swoich pomysłów. Znajomość tych nowych stylów pracy i prezentacji przygotuje ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości. Na warsztatach sieciujących uczniowie zaprezentują wyniki swoich prac z możliwością zapoznania się z profilami i działalnością oraz nawiązania kontaktu z przedstawicielami firm regionalnych.
Zgodnie z celem programu: "Pogłębianie współpracy i pokonywanie barier rozwojowych w strefie przygranicznej" projekt ma przyczynić się do długofalowego, transgranicznego rozwoju gospodarki Saksonii i Dolnego Śląska.

Renata Nowak


Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: