Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Aktualności

Previous
Next
Nabór wniosków

17-01-2017

Nabór wniosków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ogłoszenie

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Rekordowy finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

17-01-2017

Rekordowy finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

Mamy rekord wszystkich gryfowskich finałów!
Deklarowana kwota zebrana przez gryfowski Sztab to 26.138,85 PLN.
Z samych licytacji przedmiotów przekazanych przez Darczyńców osiągneliśmy zawrotną kwotę 5.520,00 PLN.
To na gorąco po zamknięciu Sztabu. Więcej szczegółów wkrótce. Gryfów zawsze mierzy wysoko! Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim, którzy zangażowali się w nasz wspólny sukces!

Mamy rekord wszystkich gryfowskich finałów!Deklarowana kwota zebrana przez gryfowski Sztab to 26.138,85 PLN.Z samych licytacji przedmiotów przekazanych przez Darczyńców osiągneliśmy zawrotną kwotę 5.520,00 PLN.To na gorąco po zamknięciu Sztabu. Więcej szczegółów wkrótce. Gryfów zawsze mierzy wysoko! Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim, którzy zangażowali się w nasz wspólny sukces!

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

17-01-2017

Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Poświąteczne podziękowania

17-01-2017

Poświąteczne podziękowania

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski dziękuje Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za ustawienie i przystrojenie miejskich choinek oraz darczyńcom z ul. Kwiatowej i Panu Zbigniewowi Okulowskiemu z Młyńska za drzewka.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ogłoszenie wyników konkursu

13-01-2017

Ogłoszenie wyników konkursu

Burmistrz  Gminy  i  Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 5 grudnia 2017 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 101/2016  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYNIKI

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Dyżury radnych

13-01-2017

Dyżury radnych

Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Publicznego zapraszają na dyżur Radnego we wtorki od godz.17:00 do 18:00 w Biurze Organizacji Pozarządowych, Rynek 1 (wejście od postoju TAXI).

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga silny wiatr!

12-01-2017

Uwaga silny wiatr!

OSTRZEŻENIE Nr 9 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1, Zawieje/zamiecie œnieżne/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 06:00 dnia 13.01.2017 do godz. 14:00 dnia 13.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu, powodujšcego miejscami zawieje i zamiecie œnieżne.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: Silny wiatr 85%, Zawieje/zamiecie œnieżne 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrona

OSTRZEŻENIE Nr 9 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1, Zawieje/zamiecie œnieżne/1

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważnoœć: od godz. 06:00 dnia 13.01.2017 do godz. 14:00 dnia 13.01.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu, powodującego miejscami zawieje i zamiecie œśnieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Silny wiatr 85%

 Zawieje/zamiecie œnieżne 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Barbara Wrona

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wernisaż fotografii Ilony Cichoń

12-01-2017

Wernisaż fotografii Ilony Cichoń


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zaprasza
na wystawę fotograficzną ILONY CICHOŃ "Paryż nostalgicznie", która odbędzie się
20 stycznia (piątek), godz. 17.00  w Galerii ECKI.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim serdecznie zapraszana wystawę fotograficzną ILONY CICHOŃ "Paryż nostalgicznie", która odbędzie się 20 stycznia (piątek), o godz. 17.00 w Galerii ECKI.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Osiągnięcia uczniów Technikum Leśnego

12-01-2017

Osiągnięcia uczniów Technikum Leśnego

Odkąd w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim utworzono Technikum Leśne, kształcące w zawodzie technik leśnik, nasi uczniowie od razu pokazali, że stać ich na bardzo wiele.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Orszak Trzech Króli

12-01-2017

Orszak Trzech Króli

6 stycznia już po raz piąty ruszył Orszak Trzech Króli z Rząsin. Tym razem gościli nas mieszkańcy Ubocza. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Rząsinach, której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Żmigrodzki.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga zamiecie śnieżne!

11-01-2017

Uwaga zamiecie śnieżne!

OSTRZEŻENIE Nr 8 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie œnieżne/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 17:00 dnia 11.01.2017 do godz. 08:00 dnia 12.01.2017
Przebieg: Prognozuje się zawieje i zamiecie œnieżne spowodowane opadami œniegu oraz wiatrem o œredniej prędkoœci od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 70 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
OSTRZEŻENIE Nr 8

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie œnieżne/1

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważnoœć: od godz. 17:00 dnia 11.01.2017 do godz. 08:00 dnia 12.01.2017

Przebieg: Prognozuje się zawieje i zamiecie œnieżne spowodowane opadami œniegu oraz wiatrem o œredniej prędkoœci od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 70 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga marznąca mżawka!

09-01-2017

Uwaga marznąca mżawka!

OSTRZEŻENIE Nr 6 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo dolnoœląskie - subregion jeleniogórski
Ważnoœć: od godz. 07:52 dnia 09.01.2017 do godz. 16:00 dnia 09.01.2017
Przebieg: Na obszarze subregionu jeleniogórskiego występujš i prognozuje się dalsze występowanie opadów marznšcego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledźŸ.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%
Dyżurny synoptyk: Edyta Socha
OSTRZEŻENIE Nr 6 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Obszar: województwo dolnoœląskie - subregion jeleniogórskiWażnoœć: od godz. 07:52 dnia 09.01.2017 do godz. 16:00 dnia 09.01.2017

Przebieg: Na obszarze subregionu jeleniogórskiego występujš i prognozuje się dalsze występowanie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledźŸ.

Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%

Dyżurny synoptyk: Edyta Socha

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga silny mróz!

05-01-2017

Uwaga silny mróz!

OSTRZEŻENIE Nr 5 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 22:00 dnia 05.01.2017 do godz. 08:00 dnia 07.01.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 05/06.01.2017 od -16°C do -14°C, 
 w nocy 06/07.01.2017 od -18°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -10°C. 
Wiatr o œredniej prędkoœci od 15 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%
Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk

OSTRZEŻENIE Nr 5

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1 

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważnośœć: od godz. 22:00 dnia 05.01.2017 do godz. 08:00 dnia 07.01.2017

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 05/06.01.2017 od -16°C do -14°C,  w nocy 06/07.01.2017 od -18°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -10°C. Wiatr o śœredniej prędkoœci od 15 km/h do 20 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Salanyk

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów

05-01-2017

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249). Zgodnie z nowymi zapisami właściciele prywatnych posesji mogą wyciąć znajdujące się na nich krzewy i drzewa bez konieczności uzyskania zgody burmistrza.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wyjaśnienie

04-01-2017

Wyjaśnienie

Wyjaśnienie dot. zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim.

    Uprzejmie informuję, że w projekcie Budżetu Gminy Gryfów Śląski na 2017 r., który przedłożyłem Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nie planowałem zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.  Zgodnie z uchwałą nr XLIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 października 2010 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu – projekt budżetu jest analizowany i opiniowany przez poszczególne stałe Komisje Rady.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

04-01-2017

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia zapraszamy na 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do sali gmnastycznej przy Gimnazjum w Gryfowie Śląskich. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zapraszamy na orszak

04-01-2017

Zapraszamy na orszak

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli do Rząsin.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Uwaga intensywne opady śniegu!

03-01-2017

Uwaga intensywne opady śniegu!

OSTRZEŻENIE Nr 2 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śœniegu/2, Zawieje/zamiecie œnieżne/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 12:00 dnia 03.01.2017 do godz. 12:00 dnia 04.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śœniegu o natężeniu umiarkowanym, w nocy i rano miejscami silnym. Prognozowany przyrost pokrywy œnieżnej od 20 cm do 35 cm, lokalnie do 50 cm. Najwyższy przyrost pokrywy œnieżnej prognozowany jest w Karkonoszach. Wiatr o œredniej prędkoœci od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, miejscami powodować będzie zawieje i zamiecie śœnieżne. Kierunek wiatru zachodni i północno-zachodni.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Intensywne opady œniegu 85%, Zawieje/zamiecie œnieżne 85%
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik

OSTRZEŻENIE Nr 2

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śœniegu/2,

Zawieje/zamiecie œnieżne/1

Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie

Ważnoœć: od godz. 12:00 dnia 03.01.2017 do godz. 12:00 dnia 04.01.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śœniegu o natężeniu umiarkowanym, w nocy i rano miejscami silnym. Prognozowany przyrost pokrywy œnieżnej od 20 cm do 35 cm, lokalnie do 50 cm. Najwyższy przyrost pokrywy œnieżnej prognozowany jest w Karkonoszach. Wiatr o œredniej prędkoœci od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, miejscami powodować będzie zawieje i zamiecie śœnieżne. Kierunek wiatru zachodni i północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Intensywne opady œniegu 85%, 

Zawieje/zamiecie œnieżne 85%

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Dyżurny synoptyk: Elżbieta Wojtczak-Gaglik

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zimowe odśnieżanie dróg

03-01-2017

Zimowe odśnieżanie dróg

Podajemy dane kontaktowe do osób odśnieżających drogi i ulice na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski :

  1. Miasto Gryfów Śląski  i sołectwo Wieża – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Gryfowie Śląskim tel. 75 78 13 412
  2. Sołectwo Ubocze  - Edward  Nestmann tel. 693 539 932
  3. Sołectwo Rząsiny – Andrzej Midek tel. 661 197 938
  4. Sołectwo Wolbromów – Eugeniusz Kumoś tel. 666 066 315
  5. Sołectwa Młyńsko, Krzewie Wielkie i ul. Rzepakowa  w Gryfowie ŚląskimMarian Stec tel. 666 897 044
  6. Sołectwo Proszówka oraz drogi w gminie i ulice w mieście administrowane przez  Starostwo Powiatowe 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Urodziny 100-latki

30-12-2016

Urodziny 100-latki


28 grudnia 2016r. Pani Maria Jaworska, mieszkanka Gryfowa Śląskiego obchodziła swoje 100-letnie urodziny.
Z tej okazji Burmistrz Olgierd Poniźnik, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek oraz Zastepca Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Samborska udali się do jublatki aby złozyć życzenia, wreczyć gratulacje i prezent z tej okazji.
Z życzeniami przybyły również przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pani Maria była bardzo wzruszona  i zadowolona z odwiedzin. 

28 grudnia 2016r. Pani Maria Jaworska, mieszkanka Gryfowa Śląskiego obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji Burmistrz Olgierd Poniźnik, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek oraz Zastepca Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Samborska udali się do jublatki aby złozyć życzenia, wreczyć gratulacje i prezent z tej okazji. Z życzeniami przybyły również przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Maria była bardzo wzruszona i zadowolona z odwiedzin. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Galerie

Sesja Rady Miejskiej Listopad 2016

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: