Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfw laski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnolska


Aktualnoci

Previous
Next
Promocja ksiki Tajny Zamek Czocha

20-10-2016

Promocja ksiki Tajny Zamek Czocha

28 padziernika o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miastai Gminy Gryfw
lski, Piotr Kucznir bdzie promowa swoj najnowsz ksik „Tajny Zamek
Czocha”. Zapraszamy serdecznie do gryfowskiej biblioteki na niezapomniane
spotkanie z histori. Podczas wieczoru bdzie mona zakupi ksik
z autografem autora.Wstp wolny.

28 padziernika o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfw lski, Piotr Kucznir bdzie promowa swoj najnowsz ksik „Tajny Zamek Czocha”. Zapraszamy serdecznie do gryfowskiej biblioteki na niezapomniane spotkanie z histori. Podczas wieczoru bdzie mona zakupi ksik z autografem autora. Wstp wolny.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Inwestycja drogowa w Proszwce

20-10-2016

Inwestycja drogowa w Proszwce


Ruszya przebudowa wanego cigu komunikacyjnego, stanowicego dojazd do pl uprawnych o bardzo duym areale, a take do obiektu kultu religijnego, jakim jest Kapliczka w. Leopolda na Wzgrzu w. Anny.
 17 padziernika, wadze Gryfowa lskiego podpisay umow z wykonawc - firm WIADCZENIE USUG TRANSPORTOWO-BUDOWLANYCH z Lubania, na realizacj zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntw rolnych w miejscowoci Proszwka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”. 
Zakres prac drogowych obejmuj wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokoci 3 m oraz poboczy z kruszywa amanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: rowy, ciek z elementw betonowych oraz wpusty drogowe. 
Zadanie jest dotowane  z budetu Wojewdztwa Dolnolskiego w wysokoci 126 000 z. Wykonawca w ramach przetargu nieograniczonego zaoferowa najnisz cen w wysokoci 185 935,68 z za wykonanie zadania. Termin realizacji do 21 listopada 2016 r.
    
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask 

Ruszya przebudowa wanego cigu komunikacyjnego, stanowicego dojazd do pl uprawnych o bardzo duym areale, a take do obiektu kultu religijnego, jakim jest Kapliczka w. Leopolda na Wzgrzu w. Anny.
17 padziernika, wadze Gryfowa lskiego podpisay umow z wykonawc - firm WIADCZENIE USUG TRANSPORTOWO-BUDOWLANYCH z Lubania, na realizacj zadania rekultywacyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntw rolnych w miejscowoci Proszwka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km”. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Sesja Rady Miejskiej

20-10-2016

Sesja Rady Miejskiej


Przewodniczcy Rady Miejskiej Gminy Gryfw  lski informuje  mieszkacw,  e w dniu 25 padziernika 2016 roku o godz. 10.00 w sali Miejsko – Gminnego Orodka Kultury w Gryfowie l. odbdzie si Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfw lski .
Tematem obrad bdzie:
1.Podsumowanie konkursu „Ukwiecone Miasto” 
2.Sytuacja epidemiologiczna Gminy Gryfw lski 
3. Ocena stanu realizacji uchwa Rady Miejskiej o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminie.
Przewodniczcy Rady Miejskiej
      (-)  Robert Skrzypek

Przewodniczcy Rady Miejskiej Gminy Gryfw  lski informuje  mieszkacw, e w dniu 25 padziernika 2016 roku o godz. 10.00 w sali Miejsko – Gminnego Orodka Kultury w Gryfowie l. odbdzie si Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfw lski.


Tematem obrad bdzie:

1.Podsumowanie konkursu „Ukwiecone Miasto”

2.Sytuacja epidemiologiczna Gminy Gryfw lski 

3. Ocena stanu realizacji uchwa Rady Miejskiej o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminie.Przewodniczcy Rady Miejskiej 

    (-)  Robert Skrzypek

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zapraszamy na bezpatne szkolenie w Jeleniej Grze

19-10-2016

Zapraszamy na bezpatne szkolenie w Jeleniej Grze


W zwizku z wejciem w ycie nowego Rozporzdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie wzorw ofert i ramowych wzorw umw dotyczcych realizacji zada publicznych oraz wzorw sprawozda z wykonania tych zada, wiele dolnolskich organizacji pozarzdowych zwrcio si do naszego Wydziau z wtpliwociami dotyczcymi nowych wzorw ww. dokumentw.
W zwizku z powyszym Wydzia Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarzdowych z Dolnego lska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Grze.
 Cz szkoleniowa powicona bdzie omwieniu nowych wzorw dokumentw (wzory ofert, umw, sprawozda), natomiast w czci informacyjnej zostan omwione oglne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursw realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki.
Uwaga! Wysane zgoszenie nie jest rwnoznaczne z zakwalifikowaniem si na spotkanie. Decyduje kolejno zgosze.  Informacj o zakwalifikowaniu si lub nie, otrzymacie Pastwo na adres e-mail z ktrego przyszo zgoszenie.
Szkolenie odbdzie si:
 24 padziernika br. w godz. 10.00-15.00, w Urzdzie Miasta Jelenia Gra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15; 
Prosimy o przesyanie zgosze z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 

W zwizku z wejciem w ycie nowego Rozporzdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie wzorw ofert i ramowych wzorw umw dotyczcych realizacji zada publicznych oraz wzorw sprawozda z wykonania tych zada Wydzia Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarzdowych z Dolnego lska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Grze. 

Uwaga! Wysane zgoszenie nie jest rwnoznaczne z zakwalifikowaniem si na spotkanie. Decyduje kolejno zgosze.  Informacj o zakwalifikowaniu si lub nie, otrzymacie Pastwo na adres e-mail z ktrego przyszo zgoszenie.
Szkolenie odbdzie si 24 padziernika br. w godz. 10.00-15.00, w Urzdzie Miasta Jelenia Gra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15; Prosimy o przesyanie zgosze z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Gawda historyczna - ZPO Gryfex - przeyjmy to jeszcze raz.

19-10-2016

Gawda historyczna - ZPO Gryfex - przeyjmy to jeszcze raz.

Dawny „Gryfex” pocztek lat siedemdziesitych ubiegego wieku. Trzy fantastyczne fotografie udostpnione przez pani Kiryk Boen za ktre serdecznie Dzikujemy. 
Korzystajc z okazji przypominamy o Gawdzie Historycznej ktra odbdzie si 21 padziernika (pitek) 2017r. w budynku Biblioteki Kolejowa 44 o godz. 17.00
Jest to zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej. Po gawdzie niespodzianka ale to ju w pitek.

Gawda odbdzie si 21 padziernika (pitek) 2016r. w budynku Biblioteki Publicznej, ul. Kolejowa 44 o godz. 17.00. Jest to zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej. Po gawdzie niespodzianka, ale to ju w pitek.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Kolacja z artyst

19-10-2016

Kolacja z artyst

Miejsko- Gminny Orodek Kultury w Gryfowie lskim zaprasza na klimatyczny, jesienny wieczr z poezj piewan. Wydarzenie odbdzie si w ramach cyklu spotka kulturalnych „Kolacja z artyst”. 23 padziernika o godz. 17.00 w sali widowiskowej M-GOK spotkamy si z duetem „BEZ NAZWY LIRYCZNIE”. Wstp na koncert jest bezpatny.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

 Koncert- Polsko moja - w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej

19-10-2016

Koncert- Polsko moja - w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej

W ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej organizowanych przez
Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ktrego prezesem jest dr Tadeusz
Samborski, 18 padziernika w Szkole Podstawowej w Uboczu odby si
wyjtkowy koncert „Polsko moja”. W trakcie koncertu wystpili wspaniali
artyci: aktorka i reyser Aurelia Sobczak, pieniarka Barbara
Twardosz-Drodziska oraz duet bandurzystek „Bliniaczki” – Irena i Natalia
Jewtuszok.

W ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, ktrego prezesem jest dr Tadeusz Samborski, 18 padziernika w Szkole Podstawowej w Uboczu odby siwyjtkowy koncert „Polsko moja”. W trakcie koncertu wystpili wspanialiartyci: aktorka i reyser Aurelia Sobczak, pieniarka Barbara Twardosz-Drodziska oraz duet bandurzystek „Bliniaczki” – Irena i Natalia Jewtuszok.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej

14-10-2016

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej

Rada  Miejska  Gminy  Gryfw  lski, informuje  mieszkacw, e w dniu 19 padziernika 2016 roku o godz. 9:00
w  Urzdzie Gminy i Miasta w Gryfowie  lskim pok. Nr 17, odbdzie si wsplne posiedzenie Komisji  Sfery  Budetowej oraz Komisji  Rewizyjnej natomiast o godz. 13:00 posiedzenie
Komisji  Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony rodowiska.  
Tematem posiedze bdzie :
1. Zaopiniowanie projektw uchwa 
2. Sprawy rne

Rada Miejska Gminy Gryfw lski, informuje mieszkacw, e w dniu 19 padziernika 2016 roku o godz. 9:00 w Urzdzie Gminy i Miasta w Gryfowie lskim pok. Nr 17,odbdzie si wsplne posiedzenie Komisji Sfery Budetowej oraz Komisji Rewizyjnej, natomiast o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony rodowiska.

Tematem posiedze bdzie :

1. Zaopiniowanie projektw uchwa

2. Sprawy rne

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego

14-10-2016

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego

RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFW  LSKI  INFORMUJE  MIESZKACW,
e w dniu 18 padziernika 2016 roku o godz. 13 00
W  URZDZIE GMINY I MIASTA W GRYFOWIE  LSKIM pok. Nr 17
ODBDZIE SI POSIEDZENIE
KOMISJI  ROZWOJU MIASTA I BEZPIECZESTWA PUBLICZNEGO
Tematem posiedzenia bdzie :
1. Zaopiniowanie projektw uchwa 
2. Sprawy rne

Rada  Miejska  Gminy  Gryfw  lski, informuje  mieszkacw, e w dniu 18 padziernika 2016 roku o godz. 13: 00 w  Urzdzie Gminy i Miasta w Gryfowie  lskim pok. Nr 17, odbdzie si posiedzenie Komisji  Rozwoju Miasta i Bezpieczestwa Publicznego.

Tematem posiedzenia bdzie :

1. Zaopiniowanie projektw uchwa 

2. Sprawy rne

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

WICEMISTRZOWIE DOLNEGO LSKA

13-10-2016

WICEMISTRZOWIE DOLNEGO LSKA


Czonkowie Szkolnego Cyklistycznego Koa ZSOiZ Gryfowa laskiego  w dniu 8 padziernika  w skadzie szecioosobowym udaa si o godzinie 7:00 do Chojnowa na XVII Szkolne Mistrzostwa Dolnego lska w Kolarstwie Grskim MTB. Nasz szko godnie reprezentowali : Krystian Szczepanik, Mateusz Dbrowa, Tomasz Dbrowa, Marcin Dec, Micha Jezioro i Bartosz Kuda. Wycig w kat. Junior odby si o godzinie 12:00 , nasi zawodnicy musieli pokona tras liczc ponad 6km ( 3 ptle o dugoci 2175m). Na 
cikiej ,botnej trasie  przy opadach deszczu najlepiej sobie poradzi Krystian Szczepanik (zajmujc indywidualnie V miejsce) , tu za nim  by Mateusz Dbrowa ( VI miejsce w  wycigu). Kolejne miejsca naszych zawodnikw : Tomasz Dbrowa ( VIII miejsce w  wycigu), Micha Jezioro ( X miejsce ), Marcin Dec ( XI miejsce) oraz Bartosz Kuda ( XIII miejsce w turnieju).   Opiekunem grupy jest nauczyciel wychowania fizycznego Arkadiusz Cicho. W kwalifikacji druynowej zajlimy II miejsce przegrywajc o 3 punkty z I LO Lubin. Powtrzylimy sukces z poprzedniego roku , cieszy postawa naszej druyny ,ktra w 2016 roku wystartowaa bez swojego lidera Kamila Romanowskiego ( ktry ukoczy edukacj w naszej szkole). Dzikujemy Kamilowi za wsparcie ( Kamil uyczy swoich rowerw ,aby koledzy mogli wystartowa)  i przekaza  modszym zawodnikom cenne wskazwki.

Czonkowie Szkolnego Cyklistycznego Koa ZSOiZ Gryfowa laskiego w dniu 8 padziernika  w skadzie szecioosobowym udaa si o godzinie 7:00 do Chojnowa na XVII Szkolne Mistrzostwa Dolnego lska w Kolarstwie Grskim MTB. Nasz szko godnie reprezentowali: Krystian Szczepanik, Mateusz Dbrowa, Tomasz Dbrowa, Marcin Dec, Micha Jezioro i Bartosz Kuda. 


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Seminarium dla grup producenckich

11-10-2016

Seminarium dla grup producenckich


 Agencja Rynku Rolnego Oddzia Terenowy we Wrocawiu zaprasza na seminarium  dotyczce poddziaania 3.2 „Wsparcie dziaa informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentw na rynku wewntrznym” oraz dziaania „Wsppraca” w ramach PROW 2014-2020.
Seminarium odbdzie si w poniedziaek 17 padziernika w siedzibie Dolnolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego we Wrocawiu przy ul. Zwyciskiej 4, budynek B-4 o godzinie 10:00.

Agencja Rynku Rolnego Oddzia Terenowy we Wrocawiu zaprasza na seminarium  dotyczce poddziaania 3.2 „Wsparcie dziaa informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentw na rynku wewntrznym” oraz dziaania „Wsppraca” w ramach PROW 2014-2020.
Seminarium odbdzie si w poniedziaek 17 padziernika w siedzibie Dolnolskiego Orodka Doradztwa Rolniczego we Wrocawiu przy ul. Zwyciskiej 4, budynek B-4 o godzinie 10:00.


Zaproszenie- link.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Modzicy ze Szkki Pikarskiej UKS Gryfw lski  liderem grupy D2

10-10-2016

Modzicy ze Szkki Pikarskiej UKS Gryfw lski liderem grupy D2

Modzi pikarze Szkki Pikarskiej szkoleni przez trenera Arkadiusza Cichonia z dorobkiem 18 pkt. ( wszystkie mecze wygrane  w rozgrywkach , stosunek bramek 42:14) s liderem w rozgrywkach OZPN Jelenia Gra.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Spotkanie ws. grantw dla organizacji pozarzdowych

10-10-2016

Spotkanie ws. grantw dla organizacji pozarzdowych


Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zamierza w najbliszym czasie ogosi pierwszy nabr wnioskw na granty dla organizacji pozarzdowych.
Naley dostosowa swj pomys do tematu GRANTU!
Temat pierwszego grantu dot. doposaenia zespow folklorystycznych, grup historycznych, lokalnych zespow poprzez zakup strojw tematycznych (folklorystycznych, historycznych itd.) oraz instrumentw muzycznych.
TERMIN SPOTKANIA: 17.10.2016 R. , godz. 16.00
MIEJSCE SPOTKANIA:   sala narad LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfw lski
Zapisy na maila:promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie zamierza w najbliszym czasie ogosi pierwszy nabr wnioskw na granty dla organizacji pozarzdowych. Naley dostosowa swj pomys do tematu GRANTU! Temat pierwszego grantu dot. doposaenia zespow folklorystycznych, grup historycznych, lokalnych zespow poprzez zakup strojw tematycznych (folklorystycznych, historycznych itd.) oraz instrumentw muzycznych.


TERMIN SPOTKANIA: 17.10.2016 R. , godz. 16.00

MIEJSCE SPOTKANIA: sala narad LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfw lski

Zapisy na maila:promocja@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenie

10-10-2016

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenie

LGD Partnerstwo Izerskie zaprasza na szkolenia z zakresu rozpoczecia dziaalnoci gospodarczej.

Wicej informacji pod linkiem szkolenia.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie". Instytucja Zarzdzajca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia wspfinansowane s ze rodkw Unii Europejskiej w ramachdziaania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziaanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji ProgramuRozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

PROJEKT WASNY BIZNES

10-10-2016

PROJEKT WASNY BIZNES


Uczestnikami projektu mog zosta osoby zamierzajce rozpocz wasn dziaalno gospodarcz, ktre:
- maj minimum 30 lat,
- mieszkaj na terenie powiatw growskiego, zotoryjskiego, wabrzyskiego ziemskiego, dzieroniowskiego, lwweckiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, lubaskiego, woowskiego oraz zbkowickiego, 
- pozostaj bez zatrudnienia,
Pierwszestwo uczestnictwa w projekcie bd miay:
- osoby z terenw wiejskich,
- kobiety,
- niepenosprawni,
- osoby w wieku powyej 50 roku ycia.
Nabr uczestnikw poprzedz spotkania informacyjne w kadym z 10 ww. powiatw, ktre odbd si w pierwszej poowie listopada 2016 r., w trakcie ktrych udzielimy Pastwu wszelkich informacji.

Uczestnikami projektu mog zosta osoby zamierzajce rozpocz wasn dziaalno gospodarcz, ktre:


- maj minimum 30 lat,

- mieszkaj na terenie powiatw growskiego, zotoryjskiego, wabrzyskiego ziemskiego, dzieroniowskiego, lwweckiego, jaworskiego, legnickiego ziemskiego, lubaskiego, woowskiego oraz zbkowickiego,

 - pozostaj bez zatrudnienia,

Pierwszestwo uczestnictwa w projekcie bd miay: osoby z terenw wiejskich, kobiety, niepenosprawni, osoby w wieku powyej 50 roku ycia.

Nabr uczestnikw poprzedz spotkania informacyjne w kadym z 10 ww. powiatw, ktre odbd si w pierwszej poowie listopada 2016 r., w trakcie ktrych udzielimy Pastwu wszelkich informacji.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Konkurs dla MP

10-10-2016

Konkurs dla MP

Jednostka samorzdu terytorialnego Dolnolska Instytucja Poredniczca ogosia 30 wrzenia konkurs dla MP (z wyczeniem mikroprzedsibiorstw dziaajcych do 2 lat) na wsparcie innowacyjnoci produktowej 
i procesowej na poziomie przedsibiorstwa. 

Jednostka samorzdu terytorialnego Dolnolska Instytucja Poredniczca ogosia 30 wrzenia konkurs dla MP (z wyczeniem mikroprzedsibiorstw dziaajcych do 2 lat) na wsparcie innowacyjnoci produktowej i procesowej na poziomie przedsibiorstwa. 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Modzi Gryfowscy Lenicy na VIII Dolnolskim Festiwalu Dary Lasu

10-10-2016

Modzi Gryfowscy Lenicy na VIII Dolnolskim Festiwalu Dary Lasu

Od 8 lat, w kad ostatni sobot wrzenia, na jeden dzie Lwwek lski staje si „stolic” dolnolskiego lenictwa. W tym miecie odbywa si Dolnolski Festiwal – „Dary Lasu. Od kilku lat nasza szkoa – Zesp Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych im. Jana Pawa II Gryfowie lskim jest aktywnym uczestnikiem tego wydarzenia. Szczeglnie widoczni stalimy si po utworzeniu Technikum ksztaccego w zawodzie technik lenik, co spowodowane byo przede wszystkim faktem, e od tego momentu nasi uczniowie maj okazj prezentowa si w swoich galowych mundurach lenikw, rozwija zainteresowania oraz przypomnie o swoich osigniciach: uzyskanie tytuu laureata w Oglnopolskim Konkursie Multimedialnym „Nasze Nadlenictwo” oraz finalisty i laureata w IV Oglnopolskim Turnieju Szk „Eko”.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Dotacje na zaoenie firmy

05-10-2016

Dotacje na zaoenie firmy


MASZ POMYS NA WASN FIRM, ALE BRAK CI FUNDUSZY?
Zapraszamy przedsibiorcze Panie do udziau w projekcie „Przedsibiorcze kobiety”.
Oferujemy:
- DOTACJE na zaoenie firmy w kwocie do 20 400Z/osob
- szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe w wysokoci 1100z/m-c przez 12 m-cy.
Szczegowe informacje na stroniewww.przedsiebiorczekobiety.eu pod nr Tel.: 605 202026, 605 202076 oraz w Biurze Projektu, mieszczcym si w Manufakturze Fitnessu, ul. Konstytucji 3 Maja 3, Lubin.

MASZ POMYS NA WASN FIRM, ALE BRAK CI FUNDUSZY? Zapraszamy przedsibiorcze Panie do udziau w projekcie „Przedsibiorcze kobiety”.

Oferujemy: DOTACJE na zaoenie firmy w kwocie do 20.400 z/osob- szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe w wysokoci 1100z/m-c przez 12 m-cy.

Szczegowe informacje na stronie http://www.przedsiebiorczekobiety.eu pod nr Tel.: 605 202026, 605 202076 oraz w Biurze Projektu, mieszczcym si w Manufakturze Fitnessu, ul. Konstytucji 3 Maja 3, Lubin.


Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Misie nigdy si nie znudz!

05-10-2016

Misie nigdy si nie znudz!

Zajcia animacyjne z ksik i Misiem Uszatkiem dla maluchw ju za nami. Byo jak zwykle wesoo i sympatycznie. Czytalimy bajki, bawilimy si i rysowalimy. Dzikujemy za zainteresowanie i wspania zabaw zarwno dzieciom, jak i ich opiekunom.

Kategoria Kultura

czytaj dalej »

Uwaga ulewne deszcze!

05-10-2016

Uwaga ulewne deszcze!


OSTRZEENIE Nr 89 
Zjawisko/Stopie zagroenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Sudety i Przedgrze Sudeckie
Wano: od godz. 16:00 dnia 05.10.2016 do godz. 13:00 dnia 06.10.2016
Przebieg: Prognozuje si wystpienie opadw deszczu okresami o nateniu umiarkowanym. Prognozowana wysoko opadw od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.
Prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska: 85%
Dyurny synoptyk: Janusz Zieliski

OSTRZEENIE Nr 89


Zjawisko/Stopie zagroenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar: Sudety i Przedgrze Sudeckie

Wano: od godz. 16:00 dnia 05.10.2016 do godz. 13:00 dnia 06.10.2016

Przebieg: Prognozuje si wystspienie opadw deszczu okresami o nateniu umiarkowanym. Prognozowana wysoko opadw od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.

Prawdopodobiestwo wystspienia zjawiska: 85%


Dyurny synoptyk: Janusz Zieliski

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Podatek mieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierzt Gmina przyjazna niesyszcym M-GOK w Gryfowie lskim Zesp Szk Oglnoksztaccych i Zawodowych w Gryfowie lskim               Rozkad Jazdy PKPRozkad Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfw Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: