Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020


Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Aktualności

Previous
Next
Ogłoszenie

23-09-2016

Ogłoszenie

RADA  MIEJSKA  GMINY  GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW
że w dniu 26 września 2016 roku o godz. 14 00
W  URZĘDZIE GMINY I MIASTA W GRYFOWIE  ŚLĄSKIM pok. Nr 17
 
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE
KOMISJI  ROZWOJU MIASTA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Tematem posiedzenia będzie :
1. Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski.
2. Sprawy różne

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

KONKURS rozstrzygnięty

23-09-2016

KONKURS rozstrzygnięty

KONKURS  „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski” rozstrzygnięty
Podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła się w dniu 20 września 2016 r. w Proszówce zostały ogłoszone wyniki konkursu  „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Porzucone kotki szukają domu!

22-09-2016

Porzucone kotki szukają domu!

Kotka wraz z dwoma młodymi koteczkami przebywają obecnie na posesji nr 15 w Krzewiu Wielkim. Wszystkie zainteresowane adopcją osoby mogą w każdej chwili je odebrać.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Osamotniony piesek pilnie szuka domu!

21-09-2016

Osamotniony piesek pilnie szuka domu!

AKTUALIZACJA - PIESEK MA JUŻ NOWY DOM :)

Pilnie szukamy domu dla niedużego pieska, któremu zmarł właściciel. Pies nie jest agresywny, każdy może do niego podejść, biega luzem na terenie posesji, wielkość psa około 30 cm. Tel. kontaktowy 668510416.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ogłoszenie

19-09-2016

Ogłoszenie

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW
że w dniu 20 września 2016 roku o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Proszówce
ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1.    Podsumowanie konkursu „ Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”
2.    Prezentacja dorobku stowarzyszeń rozwoju sołectw
3.    Ocena realizacji budżetu gminy i miasta za I półrocze 2016 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Robert Skrzypek

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Kolejny akt wandalizmu na pomniku przyrody

15-09-2016

Kolejny akt wandalizmu na pomniku przyrody

Długo nie nacieszyliśmy się widokiem ładnie oznakowanego pomnika przyrody w naszym parku. W ostatnim czasie kilkakrotnie niszczono ogrodzenie otaczające platana klonolistnego znajdującego się w centrum parku przy betonowym mostku w Gryfowie Śląskim.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Zaproszenie

14-09-2016

Zaproszenie

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Skrócony czas pracy

13-09-2016

Skrócony czas pracy

13 i 14 września 2016r. Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim czynny do godz. 14:00. Powodem skrócenia pracy są wysokie temperatury w biurach w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ( do 30 ° ). Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszam.


/-/ Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Spotkanie - Program 75 +

09-09-2016

Spotkanie - Program 75 +

Dolnośląska Izba Aptekarska oraz Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące programu bezpłatnych leków dla seniorów Program 75+. Spotkanie odbędzie się 16 września 2016 r. o godz. 15:00 w Ratuszu w Lwówku Śląskim.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ogłoszenie

09-09-2016

Ogłoszenie

RADA MIEJSKA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI INFORMUJE MIESZKAŃCÓW
że w dniu 13 września 2016 roku o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE
KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Tematem  posiedzenia  będzie :
1.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu GiM Gryfów Śl. za I półrocze 2016r.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał
3.    Sprawy różne

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

08-09-2016

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przedmiot konsultacji: "Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2017 roku." 

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Młode kotki szukają domu!!!

08-09-2016

Młode kotki szukają domu!!!

Szukamy domu dla porzuconych na ogrodach działkowych kotów. Informacje pod nr tel. 732642104.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Ogłoszenie praca

07-09-2016

Ogłoszenie praca

DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT  LUB  SAMODZIELNY  REFERENT DS. SZKOLNYCH

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Krzewiowskie Ograbki czyli dożynki w Krzewiu Wielkim

07-09-2016

Krzewiowskie Ograbki czyli dożynki w Krzewiu Wielkim

4 września gmina Gryfów Śląski świętowała dożynki w sołectwie Krzewie Wielkie. Rozpoczęto je przemarszem barwnego korowodu dożynkowego spod krzyża przy wjeździe do Krzewia Wielkiego na plac przy świetlicy. Następnie odbyła się Msza Święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi. Dożynki oficjalnie otworzyli sołtys Anna Wieliczko i burmistrz Olgierd Poniźnik.
Symbolicznym otwarciem uroczystości był natomiast tzw. koncert na trzy kosy w wykonaniu mieszkańców sołectwa Krzewie Wielkie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili senator RP Rafał Ślusarz, burmistrz partnerskiego miasta Gryfice Andrzej Szczygieł oraz przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko.
Role starosty i starościny dożynek pełnili z wdziękiem Dorota Szczepanik i Mariusz Jagiełło.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Narodowe czytanie na gryfowskim rynku

07-09-2016

Narodowe czytanie na gryfowskim rynku

W pierwszą sobotę września w ponad 2000 miejsc w całej Polsce oraz za granicą odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Wśród nich  był Gryfów Śląski, gdzie czytanie zaaranżowano na rynku.
Dzięki organizatorom akcji : Stowarzyszeniu Homo Viator, Bibliotece Publicznej i Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury, gryfowski rynek stał się na chwilę prawdziwym Forum Romanum.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Akcja krwiodastwa !

07-09-2016

Akcja krwiodastwa !

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Wałbrzychu przeprowadzi akcję krwiodawstwa
w AMBULANSIE przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia
w Gryfowie Śląskim, ul. Malownicza 1 /koło remizy Straży Pożarnej/    
w  dniach 12 i 13 września 2016 r. w godz. 9.00 -13.00

Telefon do ambulansu- 697 667 866

Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących
z rakiem,dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny,ofiar wypadków.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Środa z Funduszami - spotkanie

05-09-2016

Środa z Funduszami - spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze organizuje  w ramach cyklu spotkań dla potencjalnych beneficjentów  spotkanie informacyjne  pt.   Środa z Funduszami - Wsparcie dla dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

02-09-2016

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Kategoria Z Regionu

czytaj dalej »

Wyprawka szkolna 2016

01-09-2016

Wyprawka szkolna 2016

Uchwała Rady Ministrów Nr 82/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1045) określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie:

Kategoria Oświata

czytaj dalej »

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

01-09-2016

Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2016/2017.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kategoria Oświata

czytaj dalej »

Podatek Śmieciowy Gminny Telefon Alarmowy Ochrona przyrody Ochrona zdrowia Schronisko dla zwierząt Gmina przyjazna niesłyszącym M-GOK w Gryfowie Śląskim Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim               Rozkład Jazdy PKPRozkład Jazdy PKS

                      
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: