Z Regionu

2009-04-21

Kolejne dofinansowanie z Euroregionu Nysa

Euroregionalny Komitet Sterujący [EKS] na posiedzeniu 1 kwietnia 2009 r. w Libercu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na projekt PN.” Dziesięciolecie współpracy transgranicznej: Raspenava – Gryfów Śląski.”

Projekt o całkowitej wartości 24 610,00 EURO został zatwierdzony bez uwag, co oznacza:

- dofinansowanie EFRR: 20918,50 EURO – 85,00% kosztów kwalifikowanych,

 - dofinansowanie budżetu państwa: 2461,00 EURO – 10,00% kosztów kwalifikowanych,

- wkład własny ze środków gminy: 1230,50 EURO – 5,00% kosztów kwalifikowanych.

czytaj dalej »

2009-04-27

1 maja bez granic

Burmistrz Gminy i Miasta
oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ZAPRASZAJĄ NA

II EDYCJĘ KONCERTÓW

ROCK BEZ GRANIC !

1 MAJA ESTRADA W RYNKU


czytaj dalej »

2009-03-31

Świąteczne życzenia

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia, aby święta te były czasem radości, wspólnie przeżywanej w gronie najbliższych, w atmosferze odpoczynku i życzliwości, aby były źródłem szczęścia oraz przysporzyły nam siły do podejmowania nowych wyzwań i realizacji wszelkich marzeń.

Przewodniczący                      Burmistrz
Rady Miejskiej                       Gminy i Miasta
Gminy Gryfów Śląski            Gryfów Śląski

                                           Robert Skrzypek                  Olgierd Poniźnik

2009-03-31

Inwestycje i remonty

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie 295 tys. zł, które zostaną wykorzystane do remontu elewacji i wymiany okien Ratusza.

czytaj dalej »

2009-03-16

Konkurs na wolne stanowisko pracy w Urzędzie

Ogłoszony został konkurs na stanowisko do spraw informatyzacji i Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

czytaj dalej »

2009-03-04

Kolejne dotacje dla Gryfowa Śląskiego

Gmina Gryfów Śląski nie próżnuje w temacie pozyskiwania dotacji. Wnioski piszą nie tylko pracownicy urzędu, ale również wszystkich jednostek podległych. Determinacja urzędników przynosi coraz częściej pozytywne efekty w postaci  dodatkowych grantów. Ostatnio udało się pozyskać  w konkursach dodatkowe fundusze na następujące zadania:

czytaj dalej »

2009-03-03

Oferta inwestycyjna

Wydział Techniczny Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim opracował nową ofertę inwestycyjną, która składa się z dwóch pozycji dotyczących:
1.Terenu za stacją benzynową „ORLEN” przeznaczonego do włączenia do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Powierzchnia ok. 4,81 ha, przeznaczenie podstawowe terenu: tereny  przemysłowe, zabudowy usługowej i działalności  gospodarczej wraz z niezbędnym zakresem urządzeń towarzyszących.
2. Terenu przy drodze krajowej nr 30 na wprost stacji benzynowej „STATOIL”. Powierzchnia ok. 12 ha, przeznaczenie terenu: usługi komercyjne wraz z zielenią towarzyszącą i parkingami.
Szczegóły oferty inwestycyjnej.

2009-02-24

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

Przypomina się wszystkim użytkownikom wieczystym o obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, wynikającym z art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nr 77 1020 2124 0000 8402 00110106 lub w kasie tutejszego urzędu.

2009-02-18

Nad brzegiem słowa

20 lutego o godz. 17.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim odbędzie się wieczór promocyjny tomiku poetyckiego członków gryfowskiej grupy literackiej „Metafora”. Prezentacjom poezji towarzyszyć będzie muzyka na żywo, w wykonaniu duetu profesjonalnych muzyków (skrzypce i gitara). Zbiorek „Nad brzegiem słowa”, w którym swoje utwory prezentuje sześciu twórców, jest ilustrowany pięknymi grafikami Joanny Małoszczyk. Będzie go można nabyć po spektaklu w promocyjnej cenie 10 zł. Serdecznie Państwa zapraszamy.

2009-02-05

Rozstrzygnięto konkurs

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznej  gryfowskiego rynku wraz z przyległymi ulicami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu zawartymi w protokole.

czytaj dalej »

2009-01-28

Konkurs rozstrzygnięty

W październiku ub. r. został ogłoszony konkurs na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa.W grudniu konkurs rozstrzygnięto i od stycznia w UGiM został zatrudniony nowy pracownik Stella Suhako-Wróblewska – mieszkanka Gryfowa Śląskiego. Poprzednio na tym stanowisku była zatrudniona Edyta Wilczacka, która we wrześniu ub. r. została powołana na stanowisko wiceburmistrza Gryfowa.

2009-01-28

Trzeci piątek dla pracodawców

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Gryfów Śląski a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach 12:00 – 14:00 w gabinecie burmistrza będzie pełnić dyżur dyrektor PUP. Podczas dużurów pracodawcy będą mogli zgłaszać swoje problemy i wnioski, wymieniać doświadczenia a także otrzymymać informacje związane z ich działalnością. Pierwszy dyżur już 20 lutego b.r. Serdecznie zapraszamy.

2009-01-19

Niech Gryfów zakwitnie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konkurs pod nazwą
„Ukwiecone miasto”.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gryfowa Śląskiego, dbających o estetykę swojego otoczenia i urodę miasta, w którym mieszkają. Rywalizacja między uczestnikami konkursu trwać będzie od czerwca do września. W konkursie wezmą udział zgłoszone przez mieszkańców balkony i ogródki, a także wybrane przez komisję konkursową miejsca warte zauważenia i nagrodzenia. Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach:

czytaj dalej »

2009-02-05

Centrum Informacji Turystycznej w Klubie Seniora

Otrzymaliśmy potwierdzenie przyznania środków finansowych w wysokości ponad 24 tys. euro na realizację projektu pt. Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego w Gryfowie Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, oś priorytetowa 3 – wspieranie współpracy społeczności lokalnych.

czytaj dalej »

2009-01-29

Dotacja z MSWiA

W listopadzie 2008 roku gmina złożyła wniosek o dotację z budżetu państwa (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2006 roku. W styczniu przyznano nam na ten cel 300.000 zł. Zadania, jakie zostaną wykonane w ramach usuwania skutków powodzi to remont ulicy Łąkowej w Gryfowie Śląskim oraz kontynuacja remontu rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim.

2009-01-28

Komu Złotą Rybkę?

Komitet organizacyjny prosi o typowanie kandydatów do odznaczenia „Złota Rybka 2009” w kategoriach: zasłużona osoba, pionier Gryfowa Śląskiego, osoba spoza miasta i gminy Gryfów Śląski, która zasłużyła się dla naszej gminy i jej mieszkańców oraz osoba, która zasłużyła się w teraźniejszej, bieżącej działalności dla naszego samorządu. Kandydatury prosimy składać wraz z uzasadnieniem na adres e-mail: sekretarz@gryfow.pl, w sekretariacie UGiM Gryfów Śląski lub w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Zapraszamy Państwa serdecznie do nadsyłania swoich typów.

czytaj dalej »

2009-01-28

Komitet zabrał się do pracy

13 stycznia o godz. 13:00 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kwisonaliów 2009. Pierwszym punktem posiedzenia był wybór prezydium w skład którego weszły następujące osoby: przewodniczący – Olgierd Poniźnik, z-cy przewodniczącego: Robert Skrzypek i Edyta Wilczacka, dyrektor biura organizacyjnego – Adam Domino, dyrektor biura informacyjno-promocyjnego – Agnieszka Muszka.

czytaj dalej »

2009-01-07

KRY-CHA - nowy rozkład jazdy

5 stycznia br. rozpoczął się kolejny rok przewożenia mieszkańców po terenie miasta i do szpitala w Gryfowie Śląskim. Pod koniec roku nasi strażnicy miejscy, w ciągu tygodnia badali frekwencję w autobusie „Krycha”. Mając te dane przystąpiono do analizy wykorzystania przewozów. Po wnikliwym zbadaniu sytuacji, postanowiono skrócić trasę oraz zmniejszyć ilość kursów.

czytaj dalej »

2009-01-07

Ratusz w różnych odsłonach

Pod koniec roku 2008 Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego wydało przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski kalendarz na 2009 r. przedstawiający zdjęcia gryfowskiego Ratusza od 1905 r. do czasów obecnych. Kalendarz jest bardzo ładny i liczymy, że jest to początek serii – podobnie jak nasza bombka świąteczna – pokazującej zabytki Gryfowa Śląskiego.

2009-01-07

Zmiany na www

Uwzględniając wnioski mieszkańców i naszych gości zamierzamy w najbliższym czasie przebudować wymienioną na wstępie stronę. W połowie stycznia odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych uatrakcyjnieniem strony, jej przebudową i obsługą. Wszystkich, którzy jeszcze mogą wnieść do tego działania swoje wnioski i uwagi bardzo serdecznie proszę o kontakt z Redakcją „Kuriera Gryfowskiego”. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, które sprawią, że jeden z najważniejszych elementów informacji o naszej gminie i mieście będzie  atrakcyjniejszy i przyczyni się do jak najlepszej i jak największej promocji Gryfowa Śląskiego.
 • 1
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91

Galerie

koty